De essentie

De organisatie staat in haar kracht als alle zeven organisatiebronnen in balans zijn. Dan maakt zij gebruik van alle krachten die zij tot haar beschikking heeft. Als de organisatie deze allemaal in zichzelf herkent en erkent, begrijpt ze dat alle zeven organisatiebronnen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zij heeft de sleutel om elke individuele organisatiebron in balans te brengen – en hiermee in de volle breedte in haar kracht te komen.

De essentiële Organisatiebron
Van de zeven organisatiebronnen is er één die de essentiële kracht van de organisatie vertegenwoordigt. Dit is de essentiële organisatiebron van waaruit het archetypische verlangen van de organisatie zichtbaar wordt. Het maakt duidelijk waar de organisatie voor staat, waar de organisatie energie en inspiratie van krijgt en waarmee de medewerkers en klanten zich kunnen verbinden. Tijdens het leveren van haar prestaties wil de organisatie niets liever dan deze essentiële Organisatiebron zichtbaar maken en delen met anderen. Als de organisatie vanuit haar essentiële organisatiebron handelt, gaat wat zij doet moeiteloos.

De missie is de bedoeling
De essentiële organisatiebron voedt de missie van het team, van de organisatie. De missie is niet enkele-zinnen-op-papier-die-ook-voor-een-ander-zouden-kunnen-gelden. Nee, de missie is de bedoeling van het team, van de organisatie. De bedoeling maakt gebruik van de kracht en de passie die uit de essentiële organisatiebron voortkomt. De bedoeling maakt gebruik van het volledig potentieel. Op volle kracht is het team – is de organisatie – onderscheidend, herkenbaar, aantrekkelijk. De bedoeling is de reden van bestaan van de organisatie.

De bedoeling is het vertrekpunt
De bedoeling is het vertrekpunt voor de tweede etappe: het manifestatieproces. Alle bevindingen en ervaringen uit de eerste etappe, het bewustwordingsproces, worden ingezet om te komen tot concrete invulling van de visie, van de strategie en van de actieplannen. Hierbij wordt het balansgedrag ingezet: het gedrag per organisatiebron van het balans-archetype. Dan immers komt het volledige potentieel vrij en wordt de bedoeling gerealiseerd.