Toepasbaar

De Organisatiebronnen® Methode is toepasbaar voor:

 • Organisaties die weer in verbinding willen komen. Dus voor teams, afdelingen en organisaties die de bewuste en onbewuste verlangens van de klant, van de organisatie, van de collega’s en van zichzelf beter willen begrijpen. En die de toegevoegde waarde voor het grotere geheel scherper willen formuleren en toepassen
  (In-company traject);
 • Business coaches en consultants die willen werken met de Organisatiebronnen Methode
  (licentietraject).

De Organisatiebronnen® Methode is toepasbaar in geval van:

 • continuïteits-issues;
 • nieuw leiderschap;
 • veranderende marktcondities;
 • fusie/overname/herdefiniëring van de positie;
 • reguliere planning & control-cyclus.

De Organisatiebronnen® Methode is inzetbaar om:

 • klanten te betrekken die minder verbonden zijn;
 • medewerkers te betrekken die minder effectief of efficiënt zijn;
 • medewerkers te inspireren die minder innovatief zijn;
 • medewerkers te laten samenwerken in lijn met de bedoeling;
 • zich herkenbaar te onderscheiden in de markt.