We zien behoefte aan verbinding en gedeeld belang

Verbinding

  • Organisaties hebben moeite om de klant aan zich te binden. Wij zien dat de verlangens die de (potentiële) klant heeft slechts gedeeltelijk herkend worden door organisaties.
  • Organisaties zijn minder effectief, wanneer de visie en aanpak van de bestuurders niet (meer) aansluiten bij die van de organisatiemedewerkers. Wij zien dat voor medewerkers niet duidelijk is of hun eigen verlangens (nog) passen bij de organisatie.
  • Organisaties zijn minder efficiënt, wanneer medewerkers/teams elkaar onvoldoende begrijpen. Niet met elkaar verbonden zijn.

De Organisatiebronnen® Methode lost dit op.

Eigenbelang of gedeeld belang

In de marketing wordt de piramide van Maslow gebruikt om klantbehoeftes te categoriseren. Alle vijf (later zes) lagen zijn van belang.
De zesde laag betreft de behoefte om boven jezelf te gaan staan, daar een mening over te vormen en de vrijheid te hebben om keuzes te maken die een hoger doel dienen dan enkel het in stand houden van jezelf.
Handelen vanuit een gedeeld belang dus.
Wanneer mensen dat doen – want dat doen ze – dan is het voor organisaties zaak om een beeld te krijgen van die hogere doelen. Beter nog: een beeld te krijgen bij de universele verlangens die voorafgaan aan die hogere doelen.

De Organisatiebronnen® Methode geeft dat beeld.