De Organisatiebronnen® Methode

De methode is een reis die bestaat uit twee etappes: het bewustwordingstraject
en het manifestatietraject.

Bewustwordingstraject
Eerst wordt in 8 stappen het bewustwordingstraject doorlopen. De deelnemers analyseren en beoordelen de status van alle zeven Organisatiebronnen voor hun team of organisatie. Zij doen dit vanuit 3 perspectieven: het klantperspectief, het teamperspectief en het individuele perspectief.

Ze sluiten af met het vaststellen van de essentiële Organisatiebron voor hun team of organisatie.

Manifestatietraject
Vervolgens wordt het manifestatietraject doorlopen. De essentiële Organisatiebron wordt eerst vertaald naar de bedoeling. Die beantwoordt vragen zoals “Wat hebben we de wereld te geven?” en “Waarom zijn wij onmisbaar?”

De coaches helpen de organisatie om de essentiële Organisatiebron en de daarbij geformuleerde bedoeling in de dagelijkse praktijk in alle geledingen tot uiting te brengen. Immers, de bedoeling van een organisatie wordt pas van waarde als deze echt gerealiseerd wordt en tastbaar is.

De begeleiding door de coaches bij het manifestatietraject vindt plaats in een light, medium of custom variant.