De Organisatiebronnen® - Reis naar duurzame, inspirerende organisaties

De organisatiebronnen zijn universele verlangens. Elk mens – zowel medewerker als klant – maakt al zijn keuzes op basis van deze zeven verlangens:

  • Veiligheid & Vertrouwen
  • Vrijheid & Passie
  • Kracht & Grootsheid
  • Liefde & Vrede
  • Waarheid & Expressie
  • Bewustzijn & Intuïtie
  • Verbinding & Eenheid

Organisaties die zich bewust zijn van deze verlangens en ze vervullen, zijn inspirerend en creëren krachtige, duurzame verbindingen.

Verlangens en gedrag
De verlangens zijn archetypisch en uiten zich in gedrag. Door archetypische gedragingen te schetsen, maken we medewerkers, teams en organisaties bewust van hun gedragspatronen. Archetypes laten je zien hoe je je bewust en onbewust gedraagt en uit welk verlangen dat gedrag voortkomt. Dit leidt tot herkenning en daardoor tot begrip, saamhorigheid en effectieve en efficiënte samenwerking. Niet elk gedrag is constructief, en ook dat wordt duidelijk.

21 archetypes
De archetypes representeren in essentie alle kanten van het menselijk (onder)bewustzijn. Aan de zeven organisatiebronnen zijn 21 archetypes verbonden. Elke organisatiebron is verbonden met één archetype in balans en twee archetypes in disbalans (één met te weinig en één met teveel energie). Elk geeft een heel ander karakterbeeld, ook al komt het voort uit hetzelfde verlangen.

Gedrag, volledig potentieel en herkenbaarheid
Alle universele verlangens en alle 21 archetypes komen voor in ieder mens, en daardoor in ieder team en iedere organisatie. Zodra je je bewust bent van de mogelijkheden, heb je de keuze om je individuele (en groeps-)gedrag om te buigen richting het gedrag dat past bij het archetype dat in balans is. Dan maak je gebruik van het volledig potentieel.

Voor anderen, bijvoorbeeld klanten of collega’s, zijn de archetypische gedragingen bewust en onbewust herkenbaar en worden als plezierig, onplezierig of halfslachtig ervaren. Weten wie je bent, maakt duidelijk voor wie je aantrekkelijk bent. Weten waarom je bent wie je bent, maakt jouw bedoeling (=missie) duidelijk en maakt je (als persoon, team of organisatie) nog aantrekkelijker.