De Organisatiebronnen® Methode herstelt en versterkt de verbinding

De Organisatiebronnen® Methode zet aan tot constructief gedrag van leidinggevenden, medewerkers, teams en zelfs klanten. De methode stuurt daarbij gericht op de zeven universele verlangens die ieder mens in zich heeft, bewust of onbewust. Het gevolg is dat alle betrokkenen, binnen én buiten de organisatie, zich meer verbonden gaan voelen. Daardoor gaan ze weer bijdragen aan de bedoeling van de organisatie – ieder in zijn eigen rol.

De Organisatiebronnen® Methode herstelt en versterkt de verbinding (1) van de organisatie met haar bedoeling; (2) binnen de organisatie tussen mensen en tussen teams, en (3) buiten de organisatie met klanten en andere belanghebbenden.

De Organisatiebronnen® Methode heeft oog voor de rol van de ratio, maar geeft ook ruimte aan de rol die gevoel, innerlijke waarheid en intuïtie spelen.

De Organisatiebronnen® Methode leidt tot:

Reis in twee etappes

In het bewustwordingsproces analyseren en beoordelen de deelnemers de status van alle zeven organisatiebronnen voor hun team of organisatie. Zij doen dit vanuit een klant-, organisatie- en individueel perspectief. Zij sluiten af met het vaststellen van de essentiële team- of Organisatiebron.

Vervolgens wordt het manifestatieproces doorlopen. De coaches helpen de deelnemers bij het realiseren van de geanalyseerde verlangens, door de essentiële Organisatiebron en de daarbij geformuleerde bedoeling in de dagelijkse praktijk in alle geledingen tot uiting te brengen.